A wailing corpulent wojak напоминает Коцето Царева