Коля Симонович на портрете кисти Валентина Серова напоминает Антона Андросова