Хозяин трактира на картине Караваджо "Ужин в Эммаусе" и первый зампред администрации президента РФ Владислав Сурков